Parafia św. Ignacego Loyoli w Warszawie
Formacje - Bierzmowanie - grupa starsza

 INFORMACJE DLA RODZICÓW i LICEALNEJ GRUPY BIERZMOWANYCH
rok szkolny 2017 / 2018

Sakrament Bierzmowania wraz z Chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego Sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, "przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej"

 

Kandydatom do Sakramentu Bierzmowania przypominamy, prócz obowiązkowego uczestnictwa w codwutygodniowych spotkaniach mają obowiązek wykazać się postawą dojrzałego chrześcijanina - czyli:
- czynnie uczestniczyć w życiu liturgicznym parafii:
- brać udział w niedzielnej Eucharystii
- przychodzić na nabożeństwa okresowe (Roraty, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale ...)
- regularnie przystępować do sakramentu pokuty i pojednania.
- kłaść szczególny nacisk na codzienną modlitwę osobistą.
- przykładnie uczestniczyć w lekcjach religii w swoich szkołach.
- uczyć się każdego dnia świadczenia swoją postawą o Jezusie Chrystusie.