Parafia św. Ignacego Loyoli w Warszawie
Galeria
Wielki Czwartek - Msza Wieczerzy Pańskiej
Uroczyste rozpoczęcie liturgii

Uroczyste rozpoczęcie liturgii

Nasi duszpasterze

Nasi duszpasterze

Procesja w drodze do ołtarza

Procesja w drodze do ołtarza

Oddanie czci ołtarzowi

Oddanie czci ołtarzowi

Okadzenie krzyża

Okadzenie krzyża

Módlmy się ...

Módlmy się ...

Mateusz czyta komentarz do Liturgii Słowa.

Mateusz czyta komentarz do Liturgii Słowa.

Mateusz czyta pierwsze czytanie.

Mateusz czyta pierwsze czytanie.

Lud wierny zgromadzony na liturgii

Lud wierny zgromadzony na liturgii

Lud wierny zgromadzony na liturgii

Lud wierny zgromadzony na liturgii

Artur czyta drugie czytanie

Artur czyta drugie czytanie

Ks. Marek okadza Ewangeliarz

Ks. Marek okadza Ewangeliarz

Przyjęcie do grona ministrantów dwóch kandydatów

Przyjęcie do grona ministrantów dwóch kandydatów

Rafał i Kuba składają przyrzeczenia ministranckie

Rafał i Kuba składają przyrzeczenia ministranckie

Poświęcenie komży

Poświęcenie komży

Gratulacje od Księdza Proboszcza

Gratulacje od Księdza Proboszcza

Gratulacje od Księdza Proboszcza

Gratulacje od Księdza Proboszcza

Ks. Piotr czyta Modlitwę Wiernych

Ks. Piotr czyta Modlitwę Wiernych

Przygotowanie ołtarza

Przygotowanie ołtarza

Przygotowanie darów ofiarnych

Przygotowanie darów ofiarnych

Przygotowanie darów ofiarnych

Przygotowanie darów ofiarnych

Okadzenie krzyża i ołtarza

Okadzenie krzyża i ołtarza

Okadzenie celebransa

Okadzenie celebransa

Okadzenie wiernych

Okadzenie wiernych

Liturgia Eucharystyczna

Liturgia Eucharystyczna

I Modlitwa Eucharystyczna odmawiana przez kapłanów

I Modlitwa Eucharystyczna odmawiana przez kapłanów

I Modlitwa Eucharystyczna odmawiana przez kapłanów

I Modlitwa Eucharystyczna odmawiana przez kapłanów

Mateusz i Kacper w akcji z kołatkami

Mateusz i Kacper w akcji z kołatkami

Bierzcie i jedzcie to jest Ciało moje ...

Bierzcie i jedzcie to jest Ciało moje ...

To jest kielich Krwi mojej ...

To jest kielich Krwi mojej ...

Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie ...

Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie ...

Przekażcie sobie znak pokoju

Przekażcie sobie znak pokoju

Pokój nam wszystkim ...

Pokój nam wszystkim ...

Oto Baranek Boży ...

Oto Baranek Boży ...

Komunia św.

Komunia św.

Komunia św.

Komunia św.

Komunia św.

Komunia św.

Życzenia od Parafian dla Kapłanów

Życzenia od Parafian dla Kapłanów

Życzenia od Parafian dla Kapłanów

Życzenia od Parafian dla Kapłanów

Życzenia od Parafian dla Kapłanów

Życzenia od Parafian dla Kapłanów

Życzenia od Rady Parafialnej dla Kapłanów

Życzenia od Rady Parafialnej dla Kapłanów

Życzenia od Rady Parafialnej dla Kapłanów

Życzenia od Rady Parafialnej dla Kapłanów

Życzenia od Rady Parafialnej dla Kapłanów

Życzenia od Rady Parafialnej dla Kapłanów

Życzenia od Lektorów i Ministrantów

Życzenia od Lektorów i Ministrantów

Życzenia od Lektorów i Ministrantów

Życzenia od Lektorów i Ministrantów

Przeniesienie Najśw. Sakramentu do Ciemnicy

Przeniesienie Najśw. Sakramentu do Ciemnicy

Przeniesienie Najśw. Sakramentu do Ciemnicy

Przeniesienie Najśw. Sakramentu do Ciemnicy

Adoracja przy Ciemnicy

Adoracja przy Ciemnicy