Parafia Rzymskokatolicka św. Ignacego Loyoli w Warszawie

  ul. Wóycickiego 14a,  01-938 Warszawa
 22 56-95-240
 parafia@ignacyloyola.pl

Ogłoszenia Parafialne

Słowo Księdza Proboszcza z racji wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego.
wpisano: 15/03/2020

Drodzy Bracia i Siostry

To już trzecia Niedziela Wielkiego Postu. Planowaliśmy ten czas przeżywać inaczej, tak, aby jak najlepiej przygotować się na wielki dzień Paschy Pana.

Przychodzi nam jednak przeżywać obecne dni w warunkach, jakich nasze pokolenie nigdy nie doświadczyło. Nad światem zawisło widmo pandemii, której powagę i śmiertelne niebezpieczeństwo poznajemy z dnia na dzień coraz wyraźniej.

Nie wiemy, co nam przyniosą nadchodzące dni, ale wiemy, że jedno jest pewne: wszystko jest w rękach Boga. On jeden jest Panem życia i śmierci. Od Niego zależy los każdego człowieka i społeczeństw. Dlatego wraz ze wszystkimi braćmi i siostrami w wierze, rozproszonymi po okręgu ziemi, zanosimy błagalne wołanie: «Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami».

Mobilizujemy dzisiaj nasze siły, korzystamy z wiedzy, budzimy w sobie poczucie braterstwa z innymi i odpowiedzialności za nich. Chcemy zrobić wszystko, co jest w naszej mocy, by zminimalizować skutki epidemii i pomyślnie przetrwać trudny czas.

Kościół, który zawsze stawia na pierwszym miejscu prawdziwe dobro człowieka, wzywa nas dzisiaj do solidarności w walce z epidemią. Dla większości z nas polegać będzie ona przede wszystkim na bezwzględnym podporządkowaniu się zarządzeniom sprawujących władzę.

Zapewne wszyscy znają już postanowienia Pana Premiera, Ministra Zdrowia i zespołu koordynującego do walki z zaistniałą sytuacją, a także decyzje poszczególnych Księży Biskupów, dostosowujące życie obywateli w tym Wspólnot parafialnych do rozporządzeń władzy.

Jako Proboszcz - odpowiedzialny za parafię - proszę Was gorąco Drodzy Parafianie i nasi mili Goście o bezwzględne przestrzeganie tych zaleceń i nie lekceważenie wszelkich postanowień. 

Jego Eminencja Kardynał Kazimierz Nycz mając na uwadze dobro duchowe wiernych Archidiecezji Warszawskiej oraz wykonując wskazania Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, niniejszym ze względu na zagrożenie zdrowia oraz życia, zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym: osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, osobom, które czują obawę przed zarażeniem i pracownikom służby zdrowia.

Ksiądz Kardynał prosi wiernych o skorzystanie z dyspensy oraz zachęca do uczestnictwa w tych dniach we Mszy świętej za pośrednictwem telewizji, radia i Internetu. Jako Proboszcz całym sercem przyłączam się do Jego prośby.

 

 Wszystkich tych, którzy będą brali udział w liturgii mszalnej sprawowanej w naszej świątyni, prosimy o zachowanie następujących wskazań, zwiększających zabezpieczenie przed możliwością zakażenia:

 - znak pokoju należy przekazywać przez skłon głowy wobec najbliżej stojących,  bez podawania rąk,

 - zachęcamy do przyjmowania Komunii Świętej na rękę  (na lewą,  a prawą przyjmujemy), prosimy, by w ten sposób udzieloną Komunię spożyć przy  kapłanie. Jest to równie godna forma czci,  a daje jednocześnie pewien komfort bezpieczeństwa dla pozostałych osób, a także dla udzielających Komunię św.  Dla osób, które pragną przyjąć Eucharystię w tradycyjny sposób będzie także wyznaczony osobny kapłan.

Pragnę także przypomnieć Wam - Drodzy Parafianie, że Eucharystia jest pokarmem, ale i lekarstwem. Powinniśmy, jeśli tylko nie ma jednoznacznych przeciwwskazań, korzystać z niej. W narracji, która się toczy w przestrzeni publicznej, można odnieść niekiedy wrażenie, że Komunia jest wręcz sprowadzona do czynnika infekcyjnego. Raz jeszcze podkreślam, Eucharystia jest lekarstwem.

Poza tym informuję że z dniem 13 marca:

Msze święte w niedzielę i dni powszednie będą w naszej parafii odprawiane będą według dotychczasowego porządku. Ograniczamy jednak możliwość uczestnictwa wiernych we Mszach św. (niedzielnych i w dni powszednie) do osób zamawiających intencję mszalną zaś w przypadku mszy pogrzebowej, do najbliższej rodziny.

We wszystkich Mszach, wraz z duchowieństwem, posługującymi w liturgii i uczestnikami może brać udział maksymalnie 50 osób. Bardzo prosimy o zrozumienie i uszanowanie tego zobowiązania.

Zostają zawieszone wszystkie nabożeństwa sprawowane wspólnie: Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa.  Prosimy serdecznie o ich gorliwe odmawianie w gronie rodzinnym.

Informujemy o możliwości indywidualnej spowiedzi i adoracji  Najświętszego Sakramentu – codziennie od poniedziałku do piątku - przez godzinę po zakończeniu wieczornej Mszy świętej - w intencji zahamowania epidemii, o łaskę zdrowia dla chorych, o łaskę zbawienia dla zmarłych, o światło Ducha świętego dla lekarzy i personelu medycznego oraz osób i służb koordynujących działania na wszelkich szczeblach państwowych, samorządowych i kościelnych. jednocześnie informując, że podczas jej trwania w kościele nie może przebywać więcej niż dopuszczalna przez prawo państwowe liczba osób (maksymalnie 50)

Odwołujemy rekolekcje wielkopostne i wszystkie spotkania grup oraz wspólnot parafialnych.

Zachęcamy wszystkich Parafian do wspólnej rodzinnej modlitwy oraz duchowej jedności w godzinie Apelu Jasnogórskiego, poprzez odmówienie jednej dziesiątki różańca w tej intencji w swoich domach.

Drodzy Bracia i Siostry!

W Ewangelii na dzisiejszą - trzecią niedzielę Wielkiego Postu słyszeliśmy o niezwykłym spotkaniu Pana Jezusa z Samarytanką przy studni Jakuba. Niech i nasze spotkanie z Chrystusem, dzisiaj i w najbliższych dniach, będzie podobne do tamtego: spotkanie osobiste, a nie w wielkim tłumie. Poczujemy jeszcze mocniej, że dla Zbawiciela każdy z nas – nawet z tak poplątanym życiem, jak życie tamtej kobiety – jest ważny. Każdemu Jezus chce otworzyć źródło tryskające ku życiu wiecznemu, byśmy ze świata niespełnionych pragnień przeszli kiedyś do życia w obfitości szczęścia.

Zjednoczmy nasze serca i bądźmy umocnieni łaską Ducha Świętego w naszej Parafialnej Wspólnocie. Pamiętajmy - szczególnie w tych dniach, o słowach św. Ignacego Loyoli, patrona naszej parafii, który w obliczu epidemii i niebezpieczeństw zwykł mawiać: ”módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga, ale działaj, jakby wszystko zależało tylko od Ciebie”

Od tego w jaki sposób będziemy postępować, zależeć będzie czy Święta Wielkanocne spędzimy w kwarantannie czy też świętując w kościele i w naszych domach.

                                                       

                                                                                                                                                                                                Z zapewnieniem  o modlitwie Wasz Proboszcz