Parafia Rzymskokatolicka św. Ignacego Loyoli w Warszawie

  ul. Wóycickiego 14a,  01-938 Warszawa
 22 56-95-240
 parafia@ignacyloyola.pl

Ogłoszenia Parafialne

IV Niedziela Wielkiego Postu
wpisano: 22/03/2020

Ogłoszenia Parafialne.

1. Dzisiejsza – już czwarta niedziela Wielkiego Postu – różni się nieco od pozostałych. W tradycji Kościoła nazywamy ją niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Widzimy to nawet w zmianie postnego fioletu na różowy kolor szat liturgicznych. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku.

2. We wtorek, 24 marca Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Wybór daty nawiązuje do dnia, w którym Niemcy w 1944 roku w Markowej zamordowali rodzinę Ulmów: Józefa i Wiktorię oraz ich dzieci, wraz z ukrywającymi się u nich Żydami. Dzień ten ustanowiono w 2018 roku, aby upamiętnić Polaków – bohaterów, którzy w akcie heroicznej odwagi, męstwa, współczucia i solidarności, wierni najwyższym wartościom etycznym i nakazom chrześcijańskiego miłosierdzia ratowali swoich żydowskich bliźnich od zagłady.

3. Przypominamy, że Jego Eminencja Ksiądz Kardynał udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej i zachęca do zachęca do uczestnictwa w tych dniach we Mszy świętej za pośrednictwem telewizji, radia i internetu.

4. Msze święte odprawiane będą w naszej parafii w niedzielę według porządku niedzielnego, a w tygodniu o godzinie 18.00 – z zasadą obecności w liczbie uczestników nie większej niż 50 osób, przewidzianej w rozporządzeniu organów państwowych. 

5. W związku z zaistniałą sytuacją do odwołania zawieszone są: wszystkie spotkania grup i wspólnot parafialnych, konferencje przed chrzcielne, spotkania kandydatów do bierzmowania. 

6. Zawieszone są wszystkie nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.

7. Informujemy o możliwości indywidualnej spowiedzi i adoracji  Najświętszego Sakramentu – codziennie od poniedziałku do piątku - przez godzinę po zakończeniu wieczornej Mszy świętej - w intencji zahamowania epidemii, o łaskę zdrowia dla chorych, o łaskę zbawienia dla zmarłych, o światło Ducha świętego dla lekarzy i personelu medycznego oraz osób i służb koordynujących działania – z zasadą obecności w liczbie uczestników nie większej niż 50 osób, przewidzianej w rozporządzeniu organów państwowych. 

8. Kancelaria Parafialna do odwołania otwarta będzie tylko we środę godzinach od 16.00 - 17.00. 

9. W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa zachęcamy wszystkich Parafian do wspólnej modlitwy w intencji zahamowania epidemii, o łaskę zdrowia dla chorych, o światło Ducha świętego dla lekarzy i personelu medycznego oraz o łaskę zbawienia dla zmarłych. Zachęcamy wszystkich Parafian do duchowej jedności w godzinie Apelu Jasnogórskiego poprzez odmówienie jednej dziesiątki różańca w tej intencji w swoich domach.

10. 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania NMP. Uroczystość Tajemnicy Wcielenia jest okazją do podjęcia Duchowej Adopcji dziecka poczętego. Polega ona na zobowiązaniu przed Bogiem do odmówienia codziennej modlitwy w intencji dziecka poczętego, którego życie jest zagrożone, oraz dowolnej tajemnicy różańca świętego, w intencji uratowania życia oraz zdrowego i prawego życia po urodzeniu. Duchowa adopcja rozpoczęta 25 marca kończy się 25 grudnia, w uroczystość Narodzenia Pańskiego. Duchowa Adopcja służy pomocą w ochronie konkretnego życia, które wiadome jest Bogu, jako wynagrodzenie za grzech aborcji oraz jako pomoc osobom cierpiącym z tego powodu. 

Szczegóły można znaleć tutaj: https://diecezja.waw.pl/da/index.html