Parafia Rzymskokatolicka św. Ignacego Loyoli w Warszawie

  ul. Wóycickiego 14a,  01-938 Warszawa
 22 56-95-240
 parafia@ignacyloyola.pl

Historia

Na początku… było tak:
     Rok 1970. Rozpoczęto budowę cmentarza komunalnego na północnym krańcu parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Warszawie Młocinach. Inwestor: Stołeczna Rada Narodowa zaprojektował: będzie to największy cmentarz Europy – 186 ha. W fazie początkowej – rok 1973 – oddano do użytku 49 ha. Administrację zlecono Miejskiemu Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Warszawie. Cmentarz otrzymał nazwę „Wólka Węglowa”, potem (1974r) „Północny”.
 
     Parafia Matki Bożej Królowej Pokoju w Warszawie przy ulicy Dzierżoniowskiej 7, otrzymała pozwolenie na Budowę Kościoła przy ulicy Wóycickiego 14a dnia 12 sierpnia 1986 roku (decyzja Nr 947/86).
Parafia św. Ignacego Loyoli w Warszawie przy ul. Wóycickiego 14a powstała decyzją Jego Eminencji Józefa Kardynała Glempa Prymasa Polski z dnia 18 czerwca 1998 r. (Nr 1964/98). Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Spraw Obywatelskich SO pismem z dnia 3 luty 2000 r. na podstawie pisma Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dnia 1 sierpnia 1998 r. Nr 3212/A/98 zawiadomił Księdza Proboszcza o posiadaniu przez parafię osobowości prawnej.
W 1987 r. przystąpiono do grodzenia terenu o powierzchni 0,7 ha przyznanego pod budowę. Parafia otrzymała zezwolenie na budowę Kaplicy i obiektów towarzyszących, jako zaplecza na czas budowy Kościoła. W 1990 r. wzniesiono Kaplicę i zaplecze budowlane w stanie surowym.
     W 1993 r. rozpoczęto wykopy pod fundamenty zgodne z warunkami technicznymi. Kościół jest bardzo duży i cechuje go sakralna architektura. Do głównej świątyni przylegają dwie odrębne kaplice. To rozwiązanie architektoniczne stwarza możliwość równoczesnej celebry .Według opinii Księdza Proboszcza tak duża kubatura sakralna kościoła jest konieczna, gdyż tereny na których zlokalizowana jest parafia są stale zabudowane i w niedalekiej przyszłości liczebność parafii osiągnie 20 000 osób.
     W 2005 r. budowa została zakończona. Kościół został pokryty blachą miedzianą, otynkowany z zewnątrz i wewnątrz oraz została położona kamienna posadzka.  cdn .....