Parafia Rzymskokatolicka św. Ignacego Loyoli w Warszawie

  ul. Wóycickiego 14a,  01-938 Warszawa
 22 56-95-240
 parafia@ignacyloyola.pl

Sakramenty

Chrzest
 • Chrzest dziecka odbywa się w kościele parafialnym stałego miejsca zamieszkania rodziców (nie ma znaczenia miejsce zameldowania)
 • Chrzest zgłaszają osobiście rodzice dziecka w kancelarii parafialnej około dwóch tygodni wcześniej.
 • W kancelarii należy przedłożyć:
  • metrykę urodzenia USC,
  • metrykę ślubu kościelnego jeżeli był zawarty w innej parafii,
  • jeżeli dziecko jest zamieszkałe w innej parafii rodzice dostarczają stosowną zgodę przeniesienia chrztu z parafii zamieszkania dziecka,
  • dokładne dane personalne chrzestnych (datę ich urodzenia i dokładny adres zamieszkania)
  • przed chrztem rodzice chrzestni (z poza parafii) przynoszą zaświadczenie ze swojej parafii o tym, że mogę być rodzicami chrzestnymi.
 • Kto może pełnić funkcje rodziców chrzestnych:
  • ukończony 16 rok życia,
  • przyjęty sakrament bierzmowania,
  • bez przeszkód przystępują do sakramentów świętych,
  • katolicy, praktykujący swoją wiarę.
 • Nie mogą być chrzestnymi:
  • żyjący w małżeństwie bez ślubu kościelnego,
  • młodzież, która nie uczęszcza na katechezę,
  • kto nie przyjął sakramentu bierzmowania,
  • osoby niepraktykujące, bądź też prowadzące gorszący tryb życia.
 • Przed chrztem rodzice i chrzestni powinni uczestniczyć w spejalnej nauce i przystąpić do sakramentu pokuty, a w dniu chrztu do Komunii świętej.
 • Przy chrzcie świętym asystują zarówno rodzice jak i chrzestni.
 • Do chrztu świętego przychodzimy punktualnie, 15 minut przed wyznaczoną godziną do zakrystii w kościele.

 

Bierzmowanie

Młodzież
Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w trybie zwyczajnym rozpoczyna się na początku klasy trzeciej gimnazjum a kończy w klasie pierwszej szkoły średniej. Początek przygotowania to pierwsze dni nowego roku szkolnego. Wszystkich chętnych prosimy w tym czasie o zgłoszenie się do kancelarii celem uzyskania szczegółowych informacji o sposobie przygotowywania

Dorośli
Dla osób starszych, już pracujących, którzy w odpowiednim czasie nie przygotowali się do bierzmowania i nie przyjęli tego sakramentu, przewidziany osobny tryb przygotowania do przyjęcia bierzmowania. Szczegółowe informacje można uzyskać w kancelarii parafialnej.

  Świadek bierzmowania winien odznaczać się następującymi przymiotami:
 • być wystarczająco dojrzały do spełnienia tego obowiązku,
 • być wierzącym i praktykującym katolikiem,
 • należeć do Kościoła katolickiego i przyjąć trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię,
 • nie być wykluczonym przez praco do czynności w aktach kościelnych.
I Komunia święta

Do przyjęcia Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza przygotowują się dzieci w drugiej klasie szkoły podstawowej. Dzieci szczególnie przygotowują się poprzez uczestnictwo od najmłodszych lat we Mszy św. wraz z rodzicami. Bezpośrednie przygotowanie dzieci do Komunii św. ma miejsce w czasie katechezy szkolnej w I i II klasie.

Wraz z dzieckiem w przygotowaniu biorą udział jego rodzice. Czynią to poprzez uczestnictwo we Mszy św. w każdą niedzielę i przeżywanie niedzieli jako dnia poświęconego Bogu. Także regularnie korzystając ze spowiedzi. Dodatkowo przewidzianym elementem przygotowania dla rodziców jest comiesięczne spotkanie formacyjne z Księdzem Proboszczem.

Spowiedź

Do sakramentu pokuty i pojednania w naszej parafii można przystąpić 15 minut przed każdą Mszą świętą oraz podczas Mszy św., a gdy nie ma takiej możliwości (co zdarza się w wyjątkowych sytuacjach) po zakończeniu Mszy św. należy niezwłocznie zgłosić się do zakrystii i poprosić o spowiedź.

Przygotowanie
Zanim penitent przystąpi do konfesjonału, by otrzymać rozgrzeszenie, powinien przypomnieć sobie warunki tego sakramentu i wypełnić pierwsze trzy:

 • rachunek sumienia,
 • żal za grzechy,
 • mocne postanowienia poprawy,
 • szczera spowiedź,
 • zadość uczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Po otrzymaniu rozgrzeszenia pozostaje do wypełnienia zadana pokuta i naprawienie szkód wyrządzonych swym postępowaniem

Sakrament chorych

Sakrament namaszczenia chorych udzielany jest najczęściej przy okazji I piątku miesiąca, gdy kapłani odwiedzają chorych

W sytuacji nagłej choroby, czy zbliżającej się operacji, można zawsze przyjść do kościoła i w zakrystii poprosić księdza o udzielenie sakramentu lub zaprosić kapłana do domu osoby, która nie jest w stanie dotrzeć do kościoła

  Przygotowanie chorego i jego pokoju
 • chorego należy ubrać czysto (z wyjątkiem szczególnych wypadków),
 • pokój powinien być w miarę możliwości posprzątany,
 • stół nakryty białym obrusem,
 • na stole powinien być: krzyż, świece (przynajmniej jedna),
 • czysta woda w szklance i łyżeczka (do ewentualnego popicia przez chorego),
 • adio i telewizor wyłączone.
  zasady zachowania się rodziny w czasie odwiedzin chorego
 • ktoś powinien czuwać przy drzwiach wejściowych,
 • w momencie wejścia, kapłana powinno się poinformować jakie sakramenty życzy sobie chory i jaka jest jego świadomość,
 • w czasie spowiedzi rodzina czeka na zewnątrz pokoju chorego,
 • po spowiedzi rodzina wchodzi do pokoju i modli się wraz z chorym.

Absolutnie nie należy tego sakramentu ŁĄCZYĆ I KOJARZYĆ ZE ŚMIERCIĄ!!!
Sakrament namaszczenia chorych, jak sama nazwa wskazuje, chrześcijanin przyjmuje w chorobie. Jest to sakrament, który daje nam specjalną łaskę łączenia cierpienia ze zbawczym cierpieniem Chrystusa, łaskę chrześcijańskiego przyjmowania i przeżywania choroby. dlatego NIE BÓJMY SIĘ TEGO SAKRAMENTU! Sakrament chorych można przyjmować więcej razy w ciągu życia.

Małżeństwo
 • Miejscem zawarcia sakramentu małżeństwa jest parafia stałego miejsca zamieszkania narzeczonej bądź narzczonego, gdzie dopełnia się formalności przedślubnych.
 • W kancelarii parafialnej należy przedłożyć:
  • metrykę chrztu św. (nie starszą niż 3 miesiące),
  • świadectwo bierzmowania,
  • dowód osobisty,
  • dokumenty stwierdzające stan wolny z USC (małżeństwo konkordatowe),
  • indeks 0 świadectwo z oceną nauki religii ostatniej klasy,
  • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego,
  • ubiegający się o powtórne zawarcie małżeństwa przynoszą akt zgonu współmałżonka (wystawiony w parafii zgonu).
 • Do kancelarii należy zgłosić się na 3 miesiące przed planowanym ślubem. Okres ten obowiązuje wszystkich kandydatów!
 • Wiek do zawarcia małżeństwa - wymagane jest ukończone 18 lat dla obojga narzeczonych.
 • Przygotowanie do sakramentu małżeństwa:
  • katechizacja z zakresu szkoły podstawowej, gimnazjalnej i średniej,
  • kurs przedmałżeński,
  • dla tych, którzy nie uczestniczyli w katechezie obowiązuje przygotowanie religijne,
  • dwukrotne zgłoszenie się w poradni życia małżeńskiego przez oboje narzeczonych,
  • odbycie dwukrotnej spowiedzi przedślubnej: pierwsza w tygodniu wygłoszenia zapowiedzi, druga tuż przed ślubem,
  • przystąpienie do Komunii św. w dniu slubu.
 • Świadkami sakramentu małżeństwa mogą być:
  • katolicy, którzy żyją zgodnie ze wszystkimi przykazaniami Bożymi i nauką Pana Jezusa,
  • uczestniczą w niedzielę i święta we Mszy św. i systematycznie przystępują do spowiedzi i Komunii św.
 • Nie mogą być świadkami:
  • żyjący w małżeństwie bez ślubu kościelnego,
  • młodzież, która nie uczęszcza na katechizację,
  • kto nie przyjął sakramentu bierzmowania,
  • obojętni religijnie,
  • prowadzący gorszący tryb życia.

W naszej parafii nie ma ślubów w okresie Adwentu i Wielkiego Postu.