Parafia Rzymskokatolicka św. Ignacego Loyoli w Warszawie

  ul. Wóycickiego 14a,  01-938 Warszawa
 22 56-95-240
 parafia@ignacyloyola.pl

Rada Parafialna

Rada Parafialna jest kanonicznym organem doradczym Księdza Proboszcza. Głównym zadaniem członków Rady jest analizowanie dotychczasowych działań duszpasterskich i ich inicjowanie w przyszłości.

W naszej parafii  Rada zainicjowała m. in. Drogę Krzyżową ulicami parafii, ubiegłoroczny parafialny festyn z racji XX-lecia Parafii, czy powołanie Grupy Modlitewnej, Grupy Biblijnej oraz parafialnego Caritas.

Jej członkowie współuczestniczą również w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw budowlano-remontowych, gospodarczych i liturgicznych.

 

 

ada Parafialna została powołana w marcu 2009r. Celem powołania Rady Parafialnej było wsparcie działań Księdza Proboszcza na polu duszpasterskim i administracyjno - gospodarczym. W skład Rady wchodzą: księża pracujący w parafii oraz dziewięciu przedstawicieli parafii. Dnia 19 czerwca 2014 roku w oparciu o normy kanonu 536 kodeksu prawa kanonicznego, a także zgodnie ze statutem 56 par. 1 czwartego synodu Archidiecezji Warszawskiej do nowej Rady Parafialnej nominowani zostali:

- Celina Sucharska

 - Agnieszka Płuciennik

- Danuta Modzelewska

- Beata Kamińska

- Andrzej Przygoda

- Elżbieta Kotyra

- Leszek Pzik

- Krzysztof Sucharski

- Radosław Morek


Są to osoby odpowiedzialne między innymi za koordynowanie prac związanych z przygotowaniami do uroczystości kościelnych w ciągu roku liturgicznego.

 


 Są to osoby odpowiedzialne między innymi za funkcjonowanie parafialnego Caritas.

 

- Leszek Pęzik
- Krzysztof Sucharski
- Radosław Morek
Są to osoby odpowiedzialne za przygotowanie propozycji i form działań duszpasterskich, wychodzących naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom parafian.

 

Każda z powołanych grup wspólnie z pozostałymi członkami Rady Parafialnej ustaliła wytyczne dotyczące planu jej działania.
I tak:

 

Zadaniem grupy I jest koordynowanie prac związanych z oprawą liturgiczną i przygotowaniem dekoracji kościoła: na święta roku liturgicznego, oraz inne uroczystości parafialne.

 

Grupa II – koordynuje prace parafialnego Caritas, zajmuje się zbiórką pieniężną, współpracą z Caritas Polska, kontaktem z osobami potrzebującymi w parafii i organizowaniem wsparcie dla każdej z osób czy rodziny w sposób indywidualny dostosowany do konkretnych potrzeb.

 

Grupa III – proponując konkretne inicjatywy duszpasterskie wspiera księży w trosce o umacnianie wiary i pogłębianie duchowości parafian. Zachęca do spotkań modlitewnych i wspólnych działań, jednocześnie sama biorąc w nich udział. NA chwilę obecną spotkania odbywają się raz w tygodniu – i są połączeniem wspólnej modlitwy brewiarzowej i adoracyjnej, rozważaniem Pisma świętego, oraz rozmowami na tematy związane z Kościołem i jego misją.

 

Na przestrzeni czterech i pół roku działalności Rada Parafialna odbyła średnio pięć spotkań roboczych w każdym roku.

 

Jeśli chodzi o troskę o stronę duchową parafian, to poza troską o regularność tradycyjnych form duszpasterskich, troszczymy się o regularne spotkania grupy modlitewnej dla dorosłych, której celem jest pogłębienie wiary, poszerzenie wiedzy praktykującego chrześcijanina, śledzenie i omawianie problemów współczesnego kościoła. Zorganizowaliśmy także spotkania przygotowujące do beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki i Papieża Jana Pawła II, a także czuwanie modlitewne przed wyborem papieża Franciszka.

 

Ważnym celem jest dla nas włączanie najmłodszych parafian w życie Kościoła. Odbywa się to m. in. przez organizowanie różnych konkursów, które mają za zadanie pogłębić zarówno wiarę jak i wiedzę małego katolika.

 

Inne inicjatywy podejmowane przez Radę Parafialną to między innymi:

 

- organizowanie kolonii dla dzieci z ubogich rodzin,
- okazjonalna pomoc np. wsparcie powodzian z Sandomierza polegająca na zorganizowaniu dla nich dwutygodniowych kolonii,
- zakup zeszytów i podręczników dla dzieci.


 

Roraty - czyli poranna Msza święta o Najświętszej Maryi Pannie - będą odprawiane od poniedziałku do piątku o godzinie 7.00 rano. Wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych zachęcamy do licznego udziału w roratach. Na dzieci czekamy w szczególności w poniedziałki i środy.