Parafia Rzymskokatolicka św. Ignacego Loyoli w Warszawie

  ul. Wóycickiego 14a,  01-938 Warszawa
 22 56-95-240
 parafia@ignacyloyola.pl

Wspólnoty - Lektorzy i Ministranci

Ministrant - jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych.Nazwa pochodzi od ministrare" znaczy "służyć". Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna.

Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy świętej. Pomaga również po zakończeniu Mszy świętej.

Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne i dla liturgii mają szczególnie ważne znaczenie. Te znaki mają ludziom wierzącym coś przedstawiać i wskazywać na inną rzeczywistość.

Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowanie w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych!

Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że "uczestniczyć w liturgii" nie znaczy tak jak w kinie, albo przed telewizorem tylko słuchać czy oglądać!

"Uczestniczyć w liturgii" to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując! 

Lektor – chrześcijanin powołany do funkcji czytania Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym. W Kościele Katolickim odczytuje lekcje z Pisma św. (nie zaś Ewangelię); może z braku diakona czy też kantora zapowiadać wezwania modlitwy powszechnej, a także wykonać psalm responsoryjny. W czasie procesji na wejście, gdy nie ma diakona, może także wnieść Księgę Ewangelii.

Wraz z ministrantami lektorzy tworzą Liturgiczną Służbę Ołtarza

Liturgiczna Służba Ołtarza działa w naszej parafii od początku jej istnienia. Jej obecnym opiekunem jest ks. Marek. Należą do niej głównie chłopcy w wieku szkolnym.

Obecnie ministrancka wspólnota liczy dziewięciu  chłopców oraz trzech  kandydatów na ministrantów. W ubiegłym roku promowanych było, na stopień Ministranta Ołtarza trzech chłopców, którzy wcześniej przeszli ponad roczny okres przygotowania. 

Ministranci podejmują podstawowe obowiązki – posługa na Mszach św. niedzielnych  i w tygodniu, uczestniczenie w uroczystościach kościelnych oraz w nabożeństwach w ciągu roku liturgicznego.

Spotkania Liturgicznej Służby Ołtarza odbywają się w soboty o godz. 12.00 . Spotkania te zwykle zawierają wspólną modlitwę, część formacyjną oraz omawiane są bieżące sprawy.

Zapraszamy do wstępowania w nasze szeregi, chłopców od IV klasy szkoły podstawowej wzwyż.