Parafia Rzymskokatolicka św. Ignacego Loyoli w Warszawie

  ul. Wóycickiego 14a,  01-938 Warszawa
 22 56-95-240
 parafia@ignacyloyola.pl

Wykaz dokumentów do Sakramentów świętych

Chrzest

Dokumenty potrzebne do spisania aktu chrztu:

 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka z USC,
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców,
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska),
 • zaświadczenia z parafii miejsca zamieszkania rodziców chrzestnych, potwierdzające, że są oni wierzącymi i praktykującymi katolikami i mogą byą dopuszczeni do funkcji rodziców chrzestnych.
Bierzmowanie
 • metryka chrztu,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
 • w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.
I Komunia Święta
 • metryka chrztu dziecka
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej
Małżeństwo
 • aktualne metryki chrztu - czyli z datą do trzech miesięcy wstecz.
 • dowody osobiste,
 • ostatnie świadectwo katechizacji,
 • świadectwo bierzmowania,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżenskiej,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.
Pogrzeb katolicki
 • akt zgonu,
 • zgodę proboszcza parafii zamieszkania osoby zmarłej - jeżeli osoba ta zamieszkiwała poza nasza parafia.
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych, jeśli taki został udzielony ( czy to w domu czy w szpitalu )